اولین همایش صلح، علم و دین

اولین همایش صلح، علم و دین
تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵
مکان: تهران – دانشگاه صنعتی شریف
گروه بندی: علوم انسانی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: گروه فلسفه علم دانشگاه شریف و جمعیت هلال احمر ایران
تلفن تماس با دبیرخانه: ۶۶۱۶۴۱۴۹
نمابر: ۶۶۰۲۲۷۱۸
آدرس سایت: Philsci.sharif.ir/psrconference
آدرس ایمیل: philsci@sharif.edu
موضوعات:
۱٫ چه نوع پیشرفتی از علم میتواند به صلح جهانی کمک کند؟
۲٫ عوامل کلیدی در تأمین صلح جهانی کدامند؟
۳٫ ادیان الهی چگونه می‌توانند به تأمین صلح جهانی کمک کنند؟
۴٫ بحران محیط زیست و علم جدید
۵٫ نقش سازندۀ جوامع علمی و جوامع دینی در تأمین صلح جهانی
۶٫ نقش سازندۀ ادیان الهی در ترویج مدارا و پرهیز از خشونت
توضیحات تکمیلی: اولین همایش صلح، علم و دیناولین همایش صلح، علم و دین
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر ابراهیم آزادگان
امکان ارسال مقاله: بلی