اولین کنفرانس بین المللی حسابداری ، مدیریت و صنایع ایران
تاریخ شروع: يكشنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۵
تاریخ پایان: يكشنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۵
مکان: همدان –
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز پژوهشی بنیاد همایش، موسسه کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا، مرکز توسعه همایش های نوین پارس ایران، Information Scientific Environment
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۸۱۳۸۲۵۳۵۱۲ – ۰۸۱۳۸۲۵۳۵۱۳
نمابر: ۰۸۱۳۸۲۵۳۵۱۲
آدرس سایت: www.1.iseconf.ir/fa
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
محورهای اصلی بخش حسابداری:
سیستم های اطلاعات حسابداری
نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها
کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت
تولید و حسابداری مدیریت
حسابداری دولتی و پاسخگویی
سیستم های اطلاعات حسابداری
نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها
کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت
حسابداری منابع انسانی
حسابداری سرمایه فکری
یافته های نوین و مباحث روز در حسابداري
ارزش افزوده و گزارشگري مالي
اخلاق در حسابداري و حسابرسي
و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای حسابداری
محورهای اصلی بخش مدیریت:
– مدیریت استراتژیک
– مدیریت عمومی و توسعه اقتصادی
– مدیریت کیفیت
– بهره وری و تعالی سازمانی
– ارتباطات سازمانی
– رهبری و رفتار سازمانی
محورهای اصلی بخش صنایع:
آسیب شناسی و و چالشهای پیش روی صنعت ایران
کاربرد مهندسی صنایع در مدیریت شهری
کاربرد مهندسی صنایع در بخش آموزشی
کاربرد مهندسی صنایع در بخش خدماتی
کاربرد مهندسی صنایع در بخش درمانی
کاربرد مهندسی صنایع در بخش دولتی
کاربرد مهندسی صنایع در محیط زیست
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای دکتر آستانی
امکان ارسال مقاله: بلی