کنگره بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
تاریخ شروع: پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵
مکان: مشهد – دانشگاه فردوسی
گروه بندی: ورزشی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه تربت حیدریه
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۵۱۵۲۲۳۸۸۱۰
نمابر: ۰۵۱۵۲۲۳۸۸۱۳
آدرس سایت: www.sspe2016.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
کارآفرینی و مدیریت ورزشی
توضیحات تکمیلی:
هدف اصلي برگزاري اين کنگره استفاده از نظريات و تخصص جامعه نخبگان دانشگاهي و ورزشی كشور براي برنامه ريزي جهت تقويت قهرمان پروری و شکوفایی ورزش در کشور می باشد. در حال حاضر يكي از دغدغه هاي مهم ورزش کشور عدم وجود حمايت كافي از تربیت بدنی و ورزش می باشد .بنابراين باتوجه به عدم وجود دانش و پژوهش کافی در این زمینه ها ، ورزش کشور با چالش هاي جدي روبروست كه مي بايست اين چالش ها شناسايي ، رفع و زمينه براي ارئه راهكارهاي لازم فراهم شود. باعنايت به وجود سرمايه انساني مستعد و بومي و نقش بي بديل اين مهم در پیشرفت ورزشی ، در چهارچوب کنگره بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی مي تواند بستري براي حركت و تحول در علوم ورزشی ايجاد نمايد كه داراي چشم انداز هدفمند مي باشد .اميد است كه اين اقدام علمي، بتواند گامهاي موثر و كارسازي را در تحقق برنامه ریزی درست و اصولی در تربیت بدنی کشور، استفاده از افراد تحصیلکرده و مجرب در عرصه های مختلف ورزشی و همچنین برگزاری همایش ها، فراخوان مقالات و تشویق جهت پیشبرد اهداف عالیه صورت پذیرد.


نام مسئول یا دبیر همایش: آقای اسداله زاده
امکان ارسال مقاله: بلی