کنفرانس بین المللی بازاریابی برای صنایع دانش بنیان
تاریخ شروع: يكشنبه ۲۰ تير ۱۳۹۵
تاریخ پایان: يكشنبه ۲۰ تير ۱۳۹۵
مکان: تهران – سالن همایش تلاش
گروه بندی: بازاریابی و فروش
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: انجمن تحقیقات بازاریابی ایران با همکاری شرکت مشاوره نوآوران داتیک
تلفن تماس با دبیرخانه: ۸۳۱۳۲۲۲۲
نمابر: ۸۳۱۳۲۱۳۲
آدرس سایت: Imraconferences.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
اهمیت پژوهش بازار در توسعه اقتصاد دانش بنیان
نقش پژوهش‌های سندیکایی بعنوان راهکاری برای دستیابی به اطلاعات بازار با کاهش هزینه‌ها
ارائه تجارب شرکت‌ها در بازاریابی وکسب و کارهای دانش بنیان
پژوهش‌های بازاریابی بین الملل و نقش آن در توسعه صادرات با محوریت صنایع دانش بنیان
تاثیر مطالعات بازار بر فرآیند توسعه محصول (از ایده تا بازار)
روش های تست ایده و نوآوری ها پیش از ورود به بازار و بازاریابی نوآوری ها پس از تست ایده
شناخت دیدگاه های مصرف کنندگان برای خلق ارزش و تعریف منافع کارکردی و احساسی بر اساس نوآوری های محصول
توضیحات تکمیلی: اهداف کنفرانس :
توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق ایجاد آگاهی بیشتر از ابزارها و روش‌های علمی بازاریابی و مطالعات بازار
تلاش برای ارتقای صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان از طریق شناخت بهتر بازارهای هدف
معرفی پژوهش بازار به عنوان ابزار مناسب در تصمیم سازی مدیریت ارشد سازمانها و کاهش ریسک
آشنایی با الگوها و متدولوژی های تدوین راهبردهای رقابتی در شرکت‌های دانش بنیان
کشف فرصتهای بازار با شناخت نیازهای مشتریان از طریق روش های مناسب در پژوهش بازار
استفاده از نگرش مصرف‌کننده برای ایجاد کسب و کارهای جدید و نوآور
آشنایی با روش‌های پژوهش کاربردی در بازاریابی و منابع اطلاعاتی معتبر بین‌المللی


نام مسئول یا دبیر همایش: خانم صنعتی
امکان ارسال مقاله: خیر