اولین همایش منطقه ای عملکرد و جایگاه شوراهای حل اختلاف
تاریخ شروع: پنج شنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۵
مکان: سنندج – دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز
گروه بندی: حقوق
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۸۷۳۶۲۱۷۶۲۴
نمابر: ۰۸۷۳۶۲۱۷۶۲۶
آدرس سایت: www.law.saqez-uast.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
۱- فلسفه و مبنای شورای حل اختلاف
۲- نقش شوراهای حل اختلاف در توسعه قضائی
۳- جایگاه فقهی و حقوقی شورای حل اختلاف
۴- حدود صلاحیت ها در شورا های حل اختلاف بر مبنای قانون جدید
۵- نحوه دادرسی در شوراهای حل اختلاف(قانون مداری یا قانون گریزی)
۶- عملکرد شوراهای حل اختلاف
۷- مراجع شبه قضائی مرتبط با شوراهای حل اختلاف
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای سلیمی فر
امکان ارسال مقاله: بلی