هشتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
مکان: اردبیل – دانشگاه آزاد اسلامی
گروه بندی: علوم پایه
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
تلفن تماس با دبیرخانه: ۸ – ۳۳۷۲۸۰۲۴ – ۰۴۵
نمابر:
آدرس سایت: www.Dea8.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
-نظریه تحلیل پوششی داده‎ها
-تحلیل پوششی داده‎ها و تصمیم‎گیری چند معیاره
-تحلیل پوششی داده‎‎ها در تصمیم‎سازی و تصمیم‎گیری
-تحلیل پوششی داده‎های شبکه ای
-تحلیل پوششی داده‎ها و داده کاوی
-تحلیل پوششی داده‎ها و الگوریتم‎های فرا ابتکاری
-تحیل پوششی داده‎ها در اقتصاد و مدیریت
-تحلیل پوششی داده‎ها با داده‎های نادقیق(تصادفی ، فازی ، بازه‎ای و…)
کاربرد تحلیل پوششی داده‎ها در:
– انرژی ،صنعت ، کشاورزی
– علوم کامپیوتر
– بانکداری
– زنجیره تامین
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای دکتر علی شامل
امکان ارسال مقاله: بلی