دومین همایش ملی علوم محاسباتی ایران
تاریخ شروع: يكشنبه ۰۷ شهريور ۱۳۹۵
تاریخ پایان: دوشنبه ۰۸ شهريور ۱۳۹۵
مکان: دامغان – دانشگاه دامغان
گروه بندی: فنی مهندسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه دامغان
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۲۳۳۵۲۲۰۱۶۹
نمابر: ۰۲۳۳۵۲۲۰۱۱۲
آدرس سایت: snccs.du.ac.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
ریاضی محاسباتی
فیزیک محاسباتی
شیمی محاسباتی
زیست محاسباتی
زمین شناسی محاسباتی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر تاجیک
امکان ارسال مقاله: خیر