نخستین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت
تاریخ شروع: شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۵
تاریخ پایان: شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۵
مکان: شیراز –
گروه بندی: مهندسی شیمی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۹۱۰۷۵۰۵۴۳۴ – ۳۲۳۳۵۱۷۰ – ۰۷۱
نمابر: ۳۲۳۳۵۱۷۰ – ۰۷۱
آدرس سایت: scihub.ir/index.php/NRCP/NRCP2016
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
علوم شیمی
-شیمی آلی
-شیمی فیزیک
-شیمی تجزیه
-شیمی معدنی
-نانوشیمی
-بیوشیمی و شیمی سبز
-شیمی آلی فلزی
-محاسبات کمو متریک
-الکتروشیمی
مهندسی شیمی
-نفت، گاز و پتروشیمی
-فرآیندهای جداسازی
-ترمودینامیک
-انرژی، احتراق و ایمنی
-مدل سازی و شبیه سازی
-مهندسی پلیمر
-کنترل فرآیند
-بیوتکنولوژی
مهندسی پلیمر
-پوشش های پلیمری
-پلیمرهای زیست سازگار
-مهندسی پلیمریزاسیون
-کاربرد پلیمرها در صنایع مختلف
-نانوساختارهای پلیمری
-مدل سازی فرایندهای پلیمری
-پلیمرهای هوشمند
مهندسی نفت
-روشهای نوین در مدیریت مخازن
-روشهای نوین در ازدیاد برداشت و بهبود تولید
-روشهای نوین در حفاری (چند شاخه ای، UBD ))
-ژئومکانیک
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی