اولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی
تاریخ شروع: سه شنبه ۰۹ شهريور ۱۳۹۵
تاریخ پایان: سه شنبه ۰۹ شهريور ۱۳۹۵
مکان: همدان –
گروه بندی: محیط زیست
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: موسسه کاوشگران علم دانش بوعلی سینا،مرکز پژوهشی بنیاد همایش،ISE
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۸۱۳۸۳۵۳۵۱۲
نمابر: ۰۸۱۳۸۳۵۳۵۱۲
آدرس سایت: Iseconf.ir/fa
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
محیط زیست
مهندسی کشاورزی
منابع طبيعي، مرتع و آبخيزداري
جنگل و صنایع چوب
شيلات
مديريت مناطق بياباني
آبياري و زهكشي
زراعت و اصلاح نباتات
مهندسي اقتصاد كشاورزي
علوم باغبانی
ترويج و آموزش كشاورزي
علوم خاك
مهندسي صنايع غذايي
مكانيزاسيون كشاورزي و مكانيك بيوسيستم
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر آستانی
امکان ارسال مقاله: بلی