نشست علمی تخصصی تحولات اخیر سوریه از منظر حقوق بین الملل

نشست علمی تخصصی تحولات اخیر سوریه از منظر حقوق بین الملل
تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۵
مکان: تهران – دانشگاه آزاد اسلامی
گروه بندی: کشاورزی
[دوره آموزشی]
برگزار کننده: دانشگاه عدالت با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۹۳۰۴۲۱۳۷۶۵
نمابر: ۰۹۳۰۴۲۱۳۷۶۵
آدرس سایت: edalat.ac.ir
آدرس ایمیل: hesabimajid@yahoo.com
موضوعات:
نشست مذکور توسط دانشگاه عدالت با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز بصورت رایگان برگزار و در پایان نشست، برای شرکت کنندگان گواهینامه معتبر صادر خواهد شد
توضیحات تکمیلی: نشست مذکور توسط دانشگاه عدالت با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز بصورت رایگان برگزار و در پایان نشست، برای شرکت کنندگان گواهینامه معتبر صادر خواهد شد
نشست علمی تخصصی تحولات اخیر سوریه از منظر حقوق بین الملل
نام مسئول یا دبیر همایش: مجید حبیبی – یاسر مساعدی
امکان ارسال مقاله: خیر