کارگاه هوش و مهارت های اقتصادی و مالی
تاریخ شروع: پنج شنبه ۰۳ تير ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۱۰ تير ۱۳۹۵
مکان: تهران –
گروه بندی: مدیریت و اقتصاد
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: موسسه مطالعات و پژوهشهای اقتصاد ایرانیان
تلفن تماس با دبیرخانه: ۸۸۶۱۱۸۱۹
نمابر: ۸۹۸۷۳۲۲۰
آدرس سایت: Eghtesadiranian.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
شم اقتصادی و هوش مالی
سرمایه فکری جایگزین سرمایه پولی
اصول سرمایه گذاری
سیاست های پولی و مالی
عناصر ریسک و مدیریت آن
تکنیک های شناسایی فرصت ها
تحلیل اقتصاد کشور
توضیحات تکمیلی: در این کارگاه به دانش و مهارت های پرداخته خواهد می شود که یادگیری آنها برای موفقیت در امور اقتصادی و مالی شخصی و کاری الزامی است و مخاطبین این کارگاه افرادی هستند که دوره مدیریت را گذرانده و یا با این اصول اشنا باشند و همچنین مدیرانو کارشناسان سطح میانی و همچنین دانشجویان اقتصادی از مخاطبین این کارگاه بوده و برایشان مفید خواهد بود

نام مسئول یا دبیر همایش: آقای سپهری امین
امکان ارسال مقاله: خیر