همایش بین المللی زنان و زندگی شهری
تاریخ شروع: يكشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵
مکان: تهران – خانه اندیشمندان علوم انسانی
گروه بندی: علوم اجتماعی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: شهرداری تهران
تلفن تماس با دبیرخانه: ۸۸۹۴۱۶۲۴
نمابر: ۸۸۹۴۱۶۲۴
آدرس سایت: www.wulconf.com
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
• زنان، فضاهای عمومی و سرزندگی شهری
• زنان، خانواده و سلامت شهری
• زنان، سرمایه‌های اجتماعی و توسعه پایدار شهری
• زنان، امنیت اجتماعی و آسیب های زندگی شهری
• زنان، آموزش و حقوق شهروندی
• زنان، مدیریت و برنامه ریزی شهری
• زنان، توانمندسازی و عدالت اجتماعی
• زنان، فرهنگ شهری و فن آوری های نوین ارتباطی
• زنان در شهر، ملاحظات محیطی و رفتاری
• زنان، محیط‌زیست و زندگی شهری
• محور ویژه: زنان، زندگی شهری و اقتصاد مقاومتی
توضیحات تکمیلی: مدیران شهری برای داشتن شهری سرزنده و پویا تلاش می کنند تا ضمن باز تعریف نقش اجتماعی زنان و ارتقای کیفیت محیط های شهری برای حضور آنان، جهت مشارکت فعال و زمینه های شکوفایی آنان برنامه ریزی کنند. کلانشهر تهران اگرچه در سال های اخیر به سرعت در حال طی کردن این مسیر است اما هنوز تا رسیدن به تعریف مطلوب، گام های مهمی پیش رو دارد. برگزاری همایش بین المللی زنان و زندگی شهری، فرصتی برای ایجاد زمینه و امکان هم اندیشی، انتقال تجربیات و تعامل بین صاحب نظران و اساتید بین المللی پیرامون موضوع زنان و زندگی شهری و همچنین بسط و توسعه ادبیات مفهومی این بحث است. یکی از اختصاصی ترین برنامه های همایش زنان و زندگی شهری، برگزاری کارگاه های تخصصی با محورهای ۱۰ گانه همایش است که سعی دارد تا شرکت کنندگان و دانشجویان رشته های مختلف را با تجربیات جهانی و الگوهای موفق زندگی شهری برای زنان آشنا کند و در پایان برگزاری کارگاه، گواهی حضور و شرکت در مباحث آن کارگاه ها به حاضران داده می شود. این کارگاه ها برای شرکت کنندگاه این فرصت را فراهم می کند تا به صورت گروه های هدفمند، درباره موضوعات همایش با صاحب نظران، کارآفرینان و مدیران شهری این حوزه در تعامل باشند.این همایش در پایان قصد دارد تا با تدوین منشور زنان و زندگی شهری، نقش این گروه تاثیرگذار اجتماعی را تبیین کند. این مهم از طریق برگزاری سخنرانی صاحب نظران و شرکت کنندگان درباره چالش ها و موضوعات مهم مربوط به حوزه زنان و همچنین گفتگو درباره الگوهای تاثیرگذار و خلاقانه زنان و زندگی شهری محقق خواهد شد.

نام مسئول یا دبیر همایش: زهراسادات مشیر
امکان ارسال مقاله: بلی