پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
تاریخ شروع: چهارشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۵
مکان: تهران –
گروه بندی: علوم انسانی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: همایشگران مهر اشراق
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۲۶۳۲۵۴۷۹۳۵
نمابر: ۰۲۶۳۲۵۴۷۹۳۶
آدرس سایت: Raftarconf.com
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
محورهای روانشناسی
روان شناسی عمومی
روانشناسی رشد ،روانشناسی تجربی،روانشناسی تربیتی،روانشناسی اجتماعی،روانشناسی فیزیولوژیک،روانشناسی احساس و ادراک،روانشناسی یادگیری، روان سنجی،شخصیت ( نظریه ها و مفاهیم )
روانشناسی اجتماعی
روان شناسی سلامت اجتماعی در ایران و جهان،روان شناسی اجتماعی و دین،روان شناسی شهری و محیط،شناخت اجتماعی،روان شناسی اجتماعی در سازمان، ،روابط متقابل و نفوذ اجتماعی،گروه های اجتماعی
روانشناسی بالینی
اصول روانشناسی بالینی، فیزیولوژی عمومی – اعصاب و غدد، انگیزش و هیجان، آسیب شناسی روانی،آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان، روانشناسی مرضی، روان شناسی شخصیت
رفتار در علوم تربیتی و روانشناسی
بهداشت روانی و پیشگیری، ناکامی، تعارض و فشار روانی، جو عاطفی خانواده، رفتار نابهنجار در محیط ارگانیک، پارادایم های جدید در آسیب شناسی روانی و درمانی، سبب شناسی اختلال وسواس فکری، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، اختلال در شخصیت، مبانی زیستی عصبی رفتار
محورهای جامعه شناسی
جامعه شناسی نظری-مفهومی
• مفاهیم جامعه شناسی
• نظریه های جامعه شناسی
• تفکر نظری در جامعه شناسی
• فلسفه و علوم اجتماعی
• نظریه ها و مفاهیم کلاسیک جامعه شناسی
• جامعه شناسی نوین
روش شناسی علوم اجتماعی
• روش های پژوهش جامعه شناسی
آسیب شناسی اجتماعی
• انحرافات اجتماعی و گروه های کجرو
• آسیب های اجتماعی
• هنجارهای اجتماعی
• جامعه شناسی اعتیاد
رفاه اجتماعی
• جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی
• فقر، رفاه و طرد اجتماعی

توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی