همایش ملی برنامه درسی علوم تجربی در ارتقاء مهارت های تفکر و پژوهش
تاریخ شروع: چهارشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۵
مکان: اصفهان –
گروه بندی: آموزش و یادگیری
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان مرکز تحقیقات معلمان
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۳۱۳۲۳۵۶۳۱۳
نمابر: ۰۳۱۳۲۳۵۶۳۱۳
آدرس سایت: Confoloum.isfedu.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
-رویکردها و اهداف برنامه درسی در آموزش علوم تجربی
-تفکر و پژوهش در برنامه درسی علوم تجربی
-رویکردهای آموزش پژوهش محور در برنامه درسی علوم تجربی
-روش های ارزشیابی پژوهش محور در برنامه درسی علوم تجربی
-پژوهش محوری در مطالعات تیمز و ارزشیابی مدرسه ای
-پژوهش محوری و صلاحیت های حرفه ای معلمان علوم تجربی
-فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) و آموزش پژوهش محور علوم تجربی
-تنوع محیط، محتوا و منابع یادگیری و آموزش پژوهش محور در علوم تجربی
-تجربیات برتر پژوهش محوری در آموزش علوم تجربی
-آموزش توسعه پایدار ۲۰۳۰ و برنامه درسی علوم تجربی
توضیحات تکمیلی:
-توسعه تفکر، تحقیق، خلاقیت و پژوهش
-تبیین رویکردهای برنامه درسی مبتنی بر برنامه درسی ملی
-اشاعه راهبردهای یادگیری و آموزش در برنامه درسی علوم تجربی


نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: خیر