دومین کنفرانس بین المللی عمران ،معماری محیط زیست و مدیریت شهری
تاریخ شروع: پنج شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۵
مکان: سایر – امارات – دبی
گروه بندی: محیط زیست
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا
تلفن تماس با دبیرخانه: ۸۸۹۷۸۴۳۰ – ۸۸۹۵۳۴۶۵
نمابر: ۸۹۷۸۱۳۲۹
آدرس سایت: www.2ceuconf.com
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
-مهندسی عمران و توسعه پایدار
-مهندسی سازه، زلزله و بهسازی لرزه ای
-مهندسی معماری و توسعه پایدار
-مهندسی ترافیک، حمل و نقل و زیرساخت های شهری
-برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری
-مهندسی شهرسازی و توسعه شهری پایدار
-زیرساخت های شهری
-مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری
-منظر شهری پایدار و توسعه
-فرهنگ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری
-مرمت بافت ها و آثار تاریخی
-مدیریت ریسک و بحران و راه کارهای ایجاد مدیریت جامع بحران
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی