همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری،اقتصاد و کارآفرینی
تاریخ شروع: شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵
مکان: تهران – سالن کنفرانس دبیرخانه انجمن های علمی
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: انجمن افق نوین علم و فناوری
تلفن تماس با دبیرخانه: ۷۷۲۱۱۰۹۶
نمابر:
آدرس سایت: www.bconf.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
الف-افق های نوین در مدیریت :
۱٫ مدیریت دانش
۲٫ مدیریت MBA
3. مدیریت آموزشی
۴٫ مدیریت و برنامه ریزی
۵٫ مدیریت مالی و بازرگانی

ب-افق های نوین در علوم حسابداری :
۱٫ حسابداری منابع انسانی
۲٫ حسابداری سرمایه فکری
۳٫ حسابداری محیط زیست
۴٫ حسابداری دولتی و پاسخگویی
۵٫ حسابرسی وچالش های پیش رو

پ-افق های نوین در علوم اقتصادی :
۱٫ اقتصاد اسلامی
۲٫ اقتصاد و انرژی
۳٫ اقتصاد حمل و نقل
۴٫ اقتصاد خرد و کلان
۵٫ اقتصاد پولی و بانکی

ت-افق های نوین در علوم كارآفريني (مدیریت کسب و کار) :
۱٫ كارآفريني توسعه
۲٫ كارآفريني- MBA
3. كارآفريني سازماني
۴٫ كارآفريني و گردشگري
۵٫ آموزش و ترويج كارآفريني

توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی