همایش استانی سلامت زنان
تاریخ شروع: چهارشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۵
مکان: علی‌آباد – دانشگاه آزاد اسلامی
گروه بندی: علوم اجتماعی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشکده دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
تلفن تماس با دبیرخانه: ۳۴۲۴۰۳۸۸ – ۰۱۷
نمابر: ۳۴۲۳۵۱۴۴ – ۰۱۷
آدرس سایت: Wolth.aliabadiau.ac.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
-تغذیه زنان
-ورزش و سلامت زنان
-حقوق سلامت زنان
-روانشناختی سلامت زنان
-سلامت باروری
-مدیریت، بهداشت و سلامت
-نقش حمایت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در سلامت بانوان
-زن در توسعه سلامت شهری با محوریت محیط زیست
-بهداشت کار و سلامت زنان
-عدالت اجتماعی و سلامت زنان
-خود باوری و اعتماد به نفس و سلامت زنان
-تقابل فرهنگ سنتی و مدرن و سلامت بانوان
-شبکه های اجتماعی، فضای مجازی و گسترش شبکه های ماهوره ای و سلامت زنان
-زن، ازدواج و خانواده
-توسعه آموزش عالی و سلامت زنان
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دبیر علمی : خانم دکتر اعظمی
امکان ارسال مقاله: بلی