کنفرانس سراسری پیشرفتهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
تاریخ شروع: سه شنبه ۲۹ تير ۱۳۹۵
تاریخ پایان: سه شنبه ۲۹ تير ۱۳۹۵
مکان: شیراز –
گروه بندی: مهندسی صنایع
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره
تلفن تماس با دبیرخانه: ۳۲۳۳۵۱۷۰ – ۰۷۱
نمابر: ۳۲۳۳۵۱۷۰ – ۰۷۱
آدرس سایت: Scihub.ir/index.php/AIMEA/AIMEA2016
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
مهندسی صنایع
-برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها
-تولید صنعتی
-مهندسی فناوری اطلاعات IT
-تکنولوژی صنعتی
-ایمنی صنعتی
-گرایش صنایع- صنایع
-گرایش مدیریت نوآوری و فناوری
-مهندسی آینده پژوهی
-مهندسی حمل و نقل ریلی
-مهندسی سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی
-گرایش مدیریت سیستم و بهره وری
علوم مدیریت
-صنعتی
-بازرگانی و مالی
بیمه
-بازرگانی داخلی
-بازاریابی
-جهانگردی
-دولتی
-مالی
-اجرایی و شهری
-مدیریت کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی
-مدیریت منابع اطلاعاتی
-مدیریت اسلامی
-مدیریت تولید
-مدیریت دانش
حسابداری
-عمومی
-خدمات عمومی
-حسابداری مالی
-ممیزی
-مالیاتی
-حسابرسی
-گرایش دولتی
-اصول تنظیم و کنترل بودجه و قوانین مالی کشور
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی