کارگاه اصول مکاتبات تجاری و بازرگانی بین المللی(انگلیسی)
تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۵
مکان: تهران – دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
گروه بندی: بازاریابی و فروش
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز آموزش های آزاد دانشکده زبان های خارجی و ادبیات دانشگاه تهران و با همکاری پردیس فناوری کیش
تلفن تماس با دبیرخانه: ۸۸۶۳۳۹۰۰
نمابر:
آدرس سایت: kishtech.ir/mokatebat.html
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
 Key success factors in commercial correspondence
 Planning the letter
 Correspondence strategies and the role of writer
 Components of an effective business letter
 Request for quotation
 Orders and order execution
 Discount and bargaining letters
 Information, sample, and catalog Enquiries
 Transportation coordination and shipment documents requisition
 Sales and marketing letters
توضیحات تکمیلی: این کارگاه که در دوره پسا تحریم اهمیت بیشتری پیدا نموده است از سوی مرکز آموزش های آزاد دانشکده زبان های خارجی و ادبیات دانشگاه تهران وبا همکاری پردیس فناوری کیش ویژه مدیران – کارشناسان حوزه های بین المللی – قرارداد ها و بازاریابی برگزار میگردد.
پیش نیاز : آشنایی با مکالمه و گرامر زبان عمومی انگلیسی و مباحثات تجارت و بازرگانی
صدور مدرک معتبر

استاد کارگاه : جناب آقای دكتــر رحيم محتــرم
دكتراي مديريت بازاریابی بین الملل دانشگاه تهــران، استاد بازرگانی خارجی دانشکده مدیریت دانشـگاه تهــران ، مشاور و مدیر بازرگانی و تدوین قراردادهای بین المللی شرکت های بازرگانی و…

نام مسئول یا دبیر همایش: خانم پیرهادی
امکان ارسال مقاله: خیر