دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
تاریخ شروع: جمعه ۲۵ تير ۱۳۹۵
تاریخ پایان: جمعه ۲۵ تير ۱۳۹۵
مکان: قم –
گروه بندی: روانشناسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۷۷۲۳۰۶۷۸
نمابر:
آدرس سایت: Ctconf.ir/fa
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی
-تعلیم و تربیت اسلامی
-برنامه ریزی آموزشی
-آموزش و پرورش ابتدایی
-آموزش و پرورش پیش دبستانی
-آموزش و پرورش دبستانی
-آموزش و پرورش تطبیقی
-آموزش و بهسای منابع انسانی
-آموزش بزرگسالان
-مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
-تکنولوژی آموزشی
-برنامه ریزی درسی
-تحقیقات آموزشی
-مدیریت آموزشیمطالعات و تحقیقات نوین در
حوزه علوم روانشناسی
-روانشناسی بالینی
-روانشناسی تربیتی
-روانشناسی شخصیت
-روانشناسی فرهنگی
-روانشناسی اسلامی
-روانشناسی صنعتی و سازمانی
-روانشناسی بالینی کودکان و نوجوانان
محورهای ویژه:
-برنامه ریزی رفاه اجتماعی
-مطالعات راهبردی فرهنگ
-مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی
-زیست اخلاق اسلامی
-مطالعات جوانان
-فلسفه علوم اجتماعی
– فرهنگ و ارتباطات اسلامی
-دانش اجتماعی مسلمین
-راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی در جامعه
-سبک زندگی سالم
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی