کنفرانس ملی ربات های پروازی
تاریخ شروع: پنج شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۵
مکان: گرگان –
گروه بندی: فنی مهندسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
تلفن تماس با دبیرخانه: ۳۲۲۴۹۴۷۳ – ۰۱۷
نمابر: ۳۲۲۴۹۴۷۳ – ۰۱۷
آدرس سایت: Fro2016.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
-مکاترونیک
-مکانیک
-کامپیوتر و هوش مصنوعی
-قدرت
-کنترل
-مخابرات
-الکترونیک
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی