کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر،برق،مکانیک و مکاترونیک
تاریخ شروع: پنج شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۵
مکان: قزوین – پارک علم و فناوری
گروه بندی: فنی مهندسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز آموزش عالی فنی مهندسی بوئین زهرا و پارک علم و فناوری استان قزوین
تلفن تماس با دبیرخانه: ۳۳۸۹۴۶۲۱ – ۰۲۸
نمابر:
آدرس سایت: Ircem.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
علوم و مهندسی کامپیوتر
مهندسی برق
مهندسی مکانیک
مهندسی مکاترونیک
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر احمد محمدی و دکتر مجتبی ولی بیگی
امکان ارسال مقاله: بلی