کنفرانس ملی دیده بانی آینده زمین با محوریت آب و هوا، کشاورزی و محیط زیست
تاریخ شروع: سه شنبه ۲۲ تير ۱۳۹۵
تاریخ پایان: سه شنبه ۲۲ تير ۱۳۹۵
مکان: شیراز –
گروه بندی: کشاورزی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (متانا)
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۷۱۳۲۳۴۵۷۱۸
نمابر:
آدرس سایت: Hse.myhamayesh.com
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
– شیلات
– اصلاح نباتات
– باغبانی
– ترویج و آموزش کشاورزی
– زراعت
– گیاهپزشکی
– جنگل داری
– آبخیزداری
– مرتع
– اقتصاد کشاورزی
– مهندسی آب
– خاکشناسی
– علوم دامی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: خیر