اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و توسعه پایدار
تاریخ شروع: پنج شنبه ۱۰ تير ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۱۰ تير ۱۳۹۵
مکان: قم –
گروه بندی: علوم انسانی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: موسسه مدیریت کنفرانس های علمی اندیشوران هزاره سوم
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۲۵۳۲۹۲۳۳۲۸ – ۰۹۰۳۱۳۱۱۱۲۲
نمابر:
آدرس سایت: Chs2016.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
علوم انسانی
– روانشناسی بالینی
– روانشناسی عمومی
– روانشناسی اجتماعی
– علوم اجتماعی
– علوم تربیتی
– علوم سیاسی
– حسابداری
– مباحث نوین در حسابداری
– حسابداری و فناوری اطلاعات
– اقتصاد
– اقتصاد خرد
– اقتصاد کلان
– اقتصاد سنجی
– رشد اقتصادی
– نظام های اقتصادی
– اقتصاد توسعه
– اقتصاد کشاورزی
– برنامه ریزی اقتصادی
– اقتصاد شهری
– اقتصاد انرژی
– حقوق بین الملل
– آموزش زبان
– زبان انگلیسی
مدیریت
– مدیریت عمومی
– مدیریت بازرگانی
– مدیریت صنعتی
– مدیریت کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی
– خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی
– مدیریت تولید ، فرآیند و عملیات
– توسعه اقتصادی، تولید و مدیریت مالی
– مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات ، نوین
– مدیریت استراتژیک
– مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی
– مدیریت تکنولوژی ، تحقیق و توسعه
– توسعه بازار
– مدیریت آینده پژوهی
– مدیریت پروژه
– مدیریت مالی
– سرمایه گذاری
– رفتار سازمانی
– علوم رفتاری در مدیریت
– حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام‌شده
– شناسایی، ارزش‏گذاری، سنجش و حسابداری سرمایه فکری
– بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری
– حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: خیر