کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی
تاریخ شروع: پنج شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
مکان: شیراز – تالار احسان
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۷۱ – ۳۲۳۳۲۱۲۱
نمابر:
آدرس سایت: mehconf.com
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر مهرداد اسلامی
امکان ارسال مقاله: بلی