دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران
تاریخ شروع: جمعه ۱۸ تير ۱۳۹۵
تاریخ پایان: جمعه ۱۸ تير ۱۳۹۵
مکان: شیراز – شهرگله دار
گروه بندی: علوم انسانی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه پیام نور و اداره آموزش و پرورش گله دار
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۹۳۹۳۸۱۲۶۱۹
نمابر:
آدرس سایت: ۲nse.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
-علوم قرآنی
– علوم انسانی
– تربیت بدنی و علوم ورزشی
– مولفه های اقتصاد مقاومتی
– سلامت و بهداشت
– علوم پایه و فنی مهندسی
– هنر و معماری
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: خانم دکتر اشرف السادات شکرباغانی
امکان ارسال مقاله: بلی