اولین کنفرانس ملی مهندسی مواد و متالورژی
تاریخ شروع: پنج شنبه ۰۳ تير ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۰۳ تير ۱۳۹۵
مکان: قم –
گروه بندی: شیمی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: موسسه مدیریت کنفرانس های علمی اندیشوران هزاره سوم
تلفن تماس با دبیرخانه: ۳۲۹۲۳۳۲۸ – ۰۲۵ – ۰۹۰۳۱۳۱۱۱۲۲
نمابر:
آدرس سایت: Cmem.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
۱- انتخاب و شناسایی مواد مهندسی.
۲- ساخت و تولید و بهینه سازی مواد مهندسی.
۳- مهندسی سطوح ، پوشش ها ، خوردگی و محافظت مواد.
۴- مدل سازی و شبیه سازی فرایندهای مهندسی مواد.
۵- مواد پیشرفته.
۶- سرامیک ها.
۷- پلیمر ها.
۸- مواد زیست سازگار.
۹- نانو مواد.
۱۰- متالورژی استخراجی ، تصفیه و بازیافت مواد.
۱۱- انرژی و محیط زیست.
۱۲- جوشکاری و اتصالات مواد مهندسی.
۱۳- شکل دادن فلزات.
۱۴- پیل سوختی ، باتری و انرژی های نو.
۱۵- آموزش و نگرش در حوزه کار آفرینی.
۱۶- فرایندهای ریخـته‌گـری، شـکـل‌دهـی، جوشـکاری، متـالورژی پـودر
۱۷- مـدل‌سـازی و شـبیه‌سـازی در مهنـدسـی مـواد و متـالـورژی
۱۸- مواد نـوین شاملکامپوزیـت‌ها، نانـو مواد، بیومواد
۱۹- آموزش و انتقال فناوری در مهندسی و علم مواد
۲۰- متـالورژی استخراجی، تولید آلیاژها و سنتز مواد
۲۱- بـازرسـی فنی و بررسـی‌هـای غیر مخـرب
۲۲- مدیریت راهبردی در مهندسی مواد
۲۳- مدیریت راهبردی در مهندسی مواد
۲۴- سـرامیـک‌هـای مهندسی
۲۵- خوردگی و حفاظـت
۲۶- رنـگ و پوشش
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی