اولین همایش دانشجویی تکنولوژی و پایداری در معماری ،شهرسازی و عمران
تاریخ شروع: چهارشنبه ۰۲ تير ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۰۲ تير ۱۳۹۵
مکان: کرمان – دانشگاه آزاد اسلامی
گروه بندی: معماری و شهرسازی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان – دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت
تلفن تماس با دبیرخانه: ۳۳۲۱۲۸۹۳ – ۳۱۳۲۱۷۷۱ – ۰۳۴
نمابر:
آدرس سایت: Architecture.iauk.cnf.ir
آدرس ایمیل:
موضوعات:
تکنولوژی معماری:
-معماری و سازه های بومی
-معماری و سازه های نو
-جزییات پیشرفته در معماری
-جزییات ارتقا دهنده در معماری
-زیبایی و جزییات
-معماری دیجیتال
-معماری هوشمند
-معماری پارامتریکم
-معماری بیومورفیک
-فناوری های نوین در مواد و مصالح ساختمان
-تکنولوژی و ساختمان های آینده
-هنر و تکنولوژی در معماری
-نانوتکنولوژی
معماری پایدار:
-معماری پایدار و مصالح بوم اورد
-معماری پایدار و معماری سنتی ایران
-معماری پایدار و روش های بهرة وری در صنعت ساختمان
-معماری پایدار و مصرف انرژی
-معماری پایدار و فرهنگ و رفتارهای اجتماعی
-معماری پایدار و ساختمان هوشمند
-معماری پایدار و تغییر اقلیم
-معماری پایدار و انرژی های نو
-پایداری اجتماعی
ارتباط انسان و محیط
-معماری سبز
-معماری بیونیک
سازه:
-بهسازی لرزه ای
-مقاوم سازی ارزه ای
-اتصالات فولادی
-تحلیل های دینامیکی
-سازه های فضاکار
-تحلیل های غیر خطی
-سیستم های اتلاف کننده انرژی
-بهینه سازی سازه ها
شهرسازی:
-شهرسازی و محیط زیست
-شهرسازی و توسعه پایدار
-زیر ساختارها
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی