کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار
تاریخ شروع: دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵
تاریخ پایان: سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
مکان: تهران –
گروه بندی: سایر
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: وزارت کشور
تلفن تماس با دبیرخانه: ۸۸۹۶۶۵۱۸ – ۲۶۴۱۲۹۴۱ – ۲۶۴۱۲۹۳۰
نمابر: ۲۲۹۰۷۶۵۷
آدرس سایت: www.pdfconf.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
-پدافند غیرعامل ،توسعه پایدار و مشارکت های اجتماعی
-جایگاه پدافند غیرعامل در مدیریت و زیرساخت های شهری
-اقتصاد مقاومتی و پدافند غیرعامل
-پدافند غیرعامل ،مدیریت بحران و HSE
-نقش پدافند غیرعامل در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی
-جایگاه پدافند غیرعامل در پروژه های عمرانی ،صنعتی و مراکز حیاتی
-پدافند غیر عامل ،بورس ،بیمه و بانک
-جایگاه پدافند غیرعامل در فضای مجازی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی
امکان ارسال مقاله: بلی