کنفرانس ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
تاریخ شروع: جمعه ۱۸ تير ۱۳۹۵
تاریخ پایان: جمعه ۱۸ تير ۱۳۹۵
مکان: مشهد – هتل کاخ اشراف
گروه بندی: معماری و شهرسازی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز علمی آموزشی و پژوهشی أرگ
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۵۱۳۶۰۴۸۴۴۷
نمابر:
آدرس سایت: Argconf.ir//site/news/construction
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
– مهندسی سازه
-مهندسی زلزله
-مهندسی خاک و پی
– مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
– مهندسی سازه های دریایی
– مهندسی راه و ترابری
– مهندسی منابع آب
– مهندسی محیط زیست
-و…
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: خیر