اولین کنفرانس کشوری روند فعلی وجهت گیری های آینده آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران
تاریخ شروع: پنج شنبه ۱۷ تير ۱۳۹۵
تاریخ پایان: جمعه ۱۸ تير ۱۳۹۵
مکان: ساری – دانشگاه فرهنگیان
گروه بندی: آموزش و یادگیری
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه فرهنگیان مازندران
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۱۱۳۳۸۳۳۱۱۴
نمابر:
آدرس سایت: Eltmazandaran.ir/fa/poster.php
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
-Philosophy of Language
-Reflective Teaching Practice
-Prospective Teachers' Competencies (Farhangian University Mission)
-Assessment issues
-ELT Curriculum Evaluation
-Student Factors
-Critical Teacher Development
-Technology Integrated ELT
-Supervision and Quality Assurance
-Quality Improvement vis a vis ELT Teachers' Ranking
-ELT Practicum
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: خیر