اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق و بیوالکتریک ایران

اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق و بیوالکتریک ایران
تاریخ شروع: جمعه ۱۸ تير ۱۳۹۵
تاریخ پایان: جمعه ۱۸ تير ۱۳۹۵
مکان: مشهد – هتل کاخ اشراف
گروه بندی: فنی مهندسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز علمی آموزشی و پژوهشی أرگ
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۵۱۳۶۱۰۸۷۴۸
نمابر:
آدرس سایت: Argconf.ir
آدرس ایمیل: Info@ARGconf.ir
موضوعات:
– مهندسی الکترونیک
– مهندسی قدرت
– مهندسی مخابرات
– مهندسی کنترل
-مهندسی کامپیوتر
– مهندسی پزشکی
توضیحات تکمیلی: اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق و بیوالکتریک ایران
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: خیر