دومین کنفرانس ملی عمران،معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی بارویکرد مدیریت شهری
تاریخ شروع: پنج شنبه ۱۰ تير ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۱۰ تير ۱۳۹۵
مکان: قم –
گروه بندی: معماری و شهرسازی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: موسسه مدیریت کنفرانس های علمی اندیشوران هزاره سوم
تلفن تماس با دبیرخانه: ۳۲۹۲۳۳۲۸-۰۲۵ – ۰۹۰۳۱۳۱۱۱۲۲
نمابر:
آدرس سایت: Caui.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
معماری:
سبک شناسی معماری
زیبایی شناسی در معماری
نقد نظریه ها و آثار معماری
معماری منظر
سازه های نو در معماری
معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
معماری ، اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
مصالح و روشها و فناوریهای نو در معماری و ارتقاء بهره‌وری در معماری
روشهای طراحی معماری
معماری معاصر ایران
انرژی های نو در معماری
معماری ایرانی- اسلامی
مصالح، نمادها، سمبل ها و تزئینات در معماری
مفهوم شناسی ، نظریه ها ، تجارب و رویکردها معماری معاصر
معماری بومی
بوم شناسی

عمران:
فن آوری های نو در مهندسی عمران
مهندسی عمران و محیط زیست
مهندسی سازه
مهندسی زلزله
سیستم های سازه ای و اتصالات نوین در بهسازی سازه ها
ارزیابی آسیب‌پذیری، آسیب‌رسانی و ریسک شریانهای حیاتی در بحران‌های طبیعی
مهندسی ژئوتکنیک
مدیریت ساخت و اجرا
آموزش و توسعه مهندسی عمران
نقشه برداری،ژئودزی و ژئوماتیک
مهندسی منابع آب،سازه های هیدرولیکی و دریایی
تاثیرات تحولات تکنولوژی در مهندسی عمران
مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
نقش تکنولوژی ساخت در توسعه پایدار

مدیریت شهری:
فرهنگ شهر نشینی
روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
شهروند و حقوق شهروندی
محیط زیست و مدیریت شهری
حمل و نقل و ترافیک و مدیریت شهری
امنیت، مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و مدیریت شهری
شهر هوشمند و مدیریت شهری
خدمات شهری و مدیریت شهری
آب، فاضلاب و مدیریت شهری
بافت های فرسوده، حاشیه‌نشینی و مدیریت شهری
شوراها، مدیریت محلی و مدیریت شهری
بررسی مقررات ملی ساختمان بر اساس الگوهای اسلامی
تعامل در فضای شهری
مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
ساختمان های تاریخی و نقش آن ها در برنامه های توسعه شهری

شهرسازی:
الگوهای کالبدی و غیرکالبدی توسعه شهر
تبیین نقش شهرداری­ها و شوراها در اجرایی­کردن مفاهیم معماری و شهرسازی
پایداری در شهرسازی
حمل و نقل شهری
اکولوژیک شهری و شهر سبز
شاخص ها، سیاست ها، موانع و محدودیتهای توسعه شهری
ضوابط، استانداردها، قوانین و مقررات در منظر شهری
زیبایی‌شناسی در شهر
طراحی شهری
شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
آرمان‌شهر اسلامی
نهادهای اجتماعی شکل گیری فضاهای شهری
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی