اولین کنگره بین المللی مداخلات پیچیده قلبی
تاریخ شروع: پنج شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۵
تاریخ پایان: جمعه ۱۴ خرداد ۱۳۹۵
مکان: شیراز – هتل پارس
گروه بندی: پزشکی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تلفن تماس با دبیرخانه: ۳۶۱۲۲۲۳۸-۰۷۱
نمابر: ۳۶۲۸۱۵۶۲-۰۷۱
آدرس سایت: Intervention.sums.ac.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
Acute coronary syndrome (ACS)*
ST-Segment Elevation Myocardial Infarction (STEMI)*
Multi vessel PCI*
Calcified and Hard Lesion*
Peripheral Intervention (Iliofemoral and BTK)*
Carotid and Intracranial Intervention*
Endovascular aneurysm repair (EVAR) and thoracic endovascular aortic/aneurysm repair (TEVAR)*
Intervention for VHD(MV intervention and TAVI)*
Left Main Percutaneous Coronary Intervention (LM PCI)*
Bifurcation lesion*
Chronic Total Occlusion (CTO) Lesion*
Congenital heart disease (ASD,CoA,PDA)*
Intervention for Veins*
Complication During Interventional Procedures*
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: رئیس کنگره: دکتر محمد جواد زیبایی نژاد
امکان ارسال مقاله: بلی