اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
تاریخ شروع: سه شنبه ۱۵ تير ۱۳۹۵
تاریخ پایان: سه شنبه ۱۵ تير ۱۳۹۵
مکان: تهران –
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه اسوه و با همکاری دانشگاه آتاترک ترکیه
تلفن تماس با دبیرخانه: ۳۶۵۹۰۴۱۳ – ۰۴۱
نمابر:
آدرس سایت: Meuconf.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
مدیریت
– مدیریت ساخت و اجرا
– مدیریت بحران
– مدیریت صنعت و تولید
– مدیریت مالی
– مدیریت تحقیق
– مدیریت تحول
– مدیریت منابع انسانی
– مدیریت فرهنگی
– مدیریت آموزشی
– مدیریت صادرات و واردات بین المللی
– مدیریت دولت
– کیفیت و بهره وری
– مدیریت سیستم های اطلاعاتی
– مدیریت استراتژیک
– مدیریت تحقیق و توسعه
اقتصاد
– اقتصاد و فرهنگ
– اقتصاد و مدیریت
– اقتصاد توسعه
– کارآفرینی و اقتصاد
– چالش های اقتصادی
– اقتصاد مقاومت
– اقتصاد و برنامه ریزی شهری
حسابداری
– حسابداری و حسابرسی
– حسابداری و مدیریت
– روش های تامین مالی در سازمان ها
– کارآفرینی و حسابداری
– بانکداری
– چالش های اجرای مدیریت حسابداری
– بحران های مالی و اقتصادی
– توسعه حسابداری و ارزیابی عملکردی
– سیستم های اطلاعاتی حسابداری
توسعه شهری
– معماری و هویت شهری
– مدیریت معماری و هنر اسلامی
– کارآفرینی و توسعه شهری
– مدیریت شهری و برنامه ریزی
– شهرسازی و توسعه شهری
– طرح‌های گسترش شهری و منطقه ای
– شهرهای جدید و توسعه شهری
– توسعه نوین شهری
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر احمدعلی مقتدر زاده
امکان ارسال مقاله: بلی