سمینار ملی اصول فروش و مذاکرات تجاری
تاریخ شروع: جمعه ۲۱ خرداد ۱۳۹۵
تاریخ پایان: جمعه ۲۱ خرداد ۱۳۹۵
مکان: تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: گروه مدیریت و بازاریابی ایران (IMG)
تلفن تماس با دبیرخانه: ۲۲۶۳۶۴۰۴ – ۲۲۶۳۶۳۹۷
نمابر: ۲۲۶۳۶۳۹۷
آدرس سایت: www.IranMarketingGroup.com
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
اصول و تکنیک های مذاکره فروش
اصول ارتباط موثر در فروش
فروش انفجاری
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای حسینی سده
امکان ارسال مقاله: خیر