کارگاه نظریه پردازی داده بنیاد
تاریخ شروع: سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
تاریخ پایان: سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
مکان: تهران –
گروه بندی: آموزش و یادگیری
[دوره آموزشی]
برگزار کننده: انجمن آموزش عالی ایران
تلفن تماس با دبیرخانه: ۸۱۰۳۲۲۳۴
نمابر: ۸۱۰۳۲۲۰۰
آدرس سایت: www.ihea.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای داود آبادی
امکان ارسال مقاله: خیر