سومین همایش علمی تخصصی روش های کاربردی امر به معروف و نهی از منکر
تاریخ شروع: جمعه ۲۹ مرداد ۱۳۹۵
تاریخ پایان: يكشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵
مکان: اصفهان –
گروه بندی: دین و مذهب
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: جامعه عبادالرحمن بصیر
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۳۱۴۵۷۲۰۷۲۰
نمابر:
آدرس سایت: www.ebadorrahman.ir/page.php?205
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
• قانون و امر به معروف و نهی از منکر
• مطالبه گری ارزش ها از مسئولین، اهمیت و نحوه نهادینه سازی آن
• امر به معروف و نهی از منکر حکام جائر؛ راهبردها و پیامدها
• بررسی موانع نهادینه شدن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و راهکارهای رفع آن
• جریان مطالبه گری ضد ارزش ها و وارونه سازی ارزش ها و نحوه مقابله با آن
• روحانیت و چگونگی نقش آفرینی تحول آفرین در حوزه امر به معروف و نهی از منکر
• فعالیت خودجوش جوانان مومن و انقلابی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر
• برنامه ریزی استراتژیک در حوزه امر به معروف و نهی از منکر
• مدیریت دانش در حوزه امر به معروف و نهی از منکر
• راهکارهای پیشبرد امر به معروف و نهی از منکر در حوزه عفاف و حجاب
• بررسی و تحلیل رویدادها و وقایع تاریخی از منظر امر به معروف و نهی از منکر
• بررسی وجوه تمایز و تشابه مولفه هایی چون (تذکر، انذار، تعلیم جاهل، تواصی، انتقاد و..) با امر به معروف و نهی از منکر
• فعالیت های جمعی و سازمانی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر
• بررسی جواب کمتر پرداخته شده در حوزه امر به معروف و نهی از منکر
• مطالعات آماری و میدانی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر
توضیحات تکمیلی:

نام مسئول یا دبیر همایش: آقای عباسیان جزی
امکان ارسال مقاله: بلی