کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران، معماری
تاریخ شروع: جمعه ۲۸ خرداد ۱۳۹۵
تاریخ پایان: جمعه ۲۸ خرداد ۱۳۹۵
مکان: قم – دانشگاه علمی کاربردی
گروه بندی: معماری و شهرسازی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه علمی کاربردی استانداری قم
تلفن تماس با دبیرخانه: ۳۶۶۴۸۶۰۰ – ۰۲۵
نمابر: ۳۶۶۴۸۶۰۰ – ۰۲۵
آدرس سایت: Icoa.ir/fa
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
مهندسی معماری و شهرسازی:
-بوم شناسی
-مدیریت شهری
-طراحی شهری
-مدیریت پروژه
-معماری داخلی
-مفهوم شناسی معماری و شهرسازی
فضاهای سبز و محیط زیست شهری
-زیبا شناسی در معماری و شهرسازی
-سایر موضوعات مرتبط با معماری و شهرسازی
محورهای مهندسی عمران:
-مهندسی سازه
-مهندسی زلزله
-مهندسی سازه‌های هیدرولیکی و دریایی
-مهندسی آب
-مهندسی ژئوتکنیک
-مهندسی محیط‌زیست و توسعۀ پایدار
-مهندسی راه، حمل‌و‌نقل و ترافیک
-مدیریت ساخت
-مهندسی نقشه‌برداری و ژئوماتیک
-سایر زمینه‌های مرتبط
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی