سمینار علمی جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی
تاریخ شروع: دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵
تاریخ پایان: دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵
مکان: تهران – دانشگاه علم و فرهنگ
گروه بندی: گردشگری
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه علم و فرهنگ
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۹۱۲۳۱۰۱۵۳۹ – ۴۴۲۹۷۵۸۲
نمابر: ۴۴۲۹۷۵۸۲
آدرس سایت: Usc.ac.ir/IPPWebV1C035/Persian_WebUI/Templates/WebSiteTemplate1/WebSiteFile929.aspx?MainInformationID=1041
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
ویژگی های درون زایی اقتصاد گردشگری
شیوه های جذب سرمایه گذاری خارجی در گردشگری با رویکرد اقتصاد مقاومتی
نقش دولت در توسعه اقتصاد گردشگری با محوریت اقتصاد مقاومتی
زمینه های مشارکت بخش خصوصی در توسعه گردشگری با محوریت اقتصاد مقاومتی
جایگاه گردشگری در کاهش اثرات تحریم های خارجی در اقتصاد ملی
نقش و اثرات صنعت گردشگری بر توسعه اقتصادی کشور
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: شفیعا
امکان ارسال مقاله: بلی