دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
تاریخ شروع: پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۵
مکان: قم –
گروه بندی: فنی مهندسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۷۷۲۳۰۶۳۱
نمابر:
آدرس سایت: Dsconf.ir/fa
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
یافته های نوین علوم مهندسی
– مهندسی کامپیوتر
– مهندسی بـرق
– مهندسی مکانیک
– مهندسی عمـران
– مهندسی کشاورزی
– مهندسی معمـاری
– مهندسی هوافضـا
– مهندسی متالـوژی
– مهندسی پزشکی
– مهندسی معــدن
یافته های نوین علوم کاربردی
– جغرافیا و برنامه ریزی
– علوم زیسـتی
– زمین شنـاسی
– علوم کشاورزی
– آمار و ریاضی
– فیزیک کاربردی
– شیمی کاربردی
– بیوتکنولوژی
– علوم بهداشتی
– محیط زیست
یافته های نوین علوم انسانی
– روانشنــاسی
– علوم اجتماعی
– علـوم تربیـتی
– باستان شناسی
– مـدیـریـت
– آموزش زبـان
– فلسفــه
– اقتـصــاد
– پژوهش درهنر
– علوم ورزشی
نقشه راه رهبری برای تولید علم و فناوری، توسعه و پیشرفت
– راهکارهای پیشرفت علمی در کشور
– راههای تحقق توسعه علم و فناوری
– پیش فرض های پیشرفت علمی کشور
– اهمیت علم و فناوری در جهان
– تبیین نمای کلی پیشرفت
– الگوی توسعه علمی اسلامی ایرانی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای دکتر مرتضوی هشترودی
امکان ارسال مقاله: بلی