سومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK2016
تاریخ شروع: چهارشنبه 26 آبان 1395
تاریخ پایان: پنج شنبه 27 آبان 1395
مکان: مشهد – دانشگاه آزاد اسلامی – دانشکده مهندسی
گروه بندی: فناوری اطلاعات
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
تلفن تماس با دبیرخانه: 05136622791
نمابر: 05136622791
آدرس سایت: Ictck-2016.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی