اولین کنفرانس ملی سبک زندگی ایرانی اسلامی
تاریخ شروع: يكشنبه 30 خرداد 1395
تاریخ پایان: يكشنبه 30 خرداد 1395
مکان: قم –
گروه بندی: علوم اجتماعی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: موسسه مدیریت کنفرانس های علمی اندیشوران هزاره سوم
تلفن تماس با دبیرخانه: 32923328-025 – 09031311122
نمابر:
آدرس سایت: Iilm.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
1-مولفه های سبک زندگی ایرانی – اسلامی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری و اندیشمندان
2- مطالعه تطبیقی سبک زندگی در ایران و دیگر کشورها
3- بررسی سبک های مختلف زندگی در ایران
4- رسانه های جمعی و سبک زندگی
5- مدیریت بدن و سک زندگی
6- دینداری و سبک زندگی
7- اقتصاد خانواده و سبک زندگی
8- اوقات فراغت و سبک زندگی
9- جنسیت و سبک زندگی
10- جوانان و سبک زندگی
11- تعلیم و تربیت و سبک زندگی
12- سلامت (جسمی و روانی ) و سبک زندگی
13- سبک زندگی ، آسیب ها و چالش ها
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی