همایش بین المللی ایده های نوین در معماری،شهرسازی،جغرافیا و محیط زیست پایدار
تاریخ شروع: شنبه 15 آبان 1395
تاریخ پایان: شنبه 15 آبان 1395
مکان: مشهد –
گروه بندی: معماری و شهرسازی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: گروه دانش بنیان ساج گستر با همکاری پژوهشکده محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
تلفن تماس با دبیرخانه: 05138211905
نمابر:
آدرس سایت: Paydarconf.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
1. معماری و توسعه پایدار :
– معماری و هویت شهری
– معماری پایدار
– روش ها و فناوری های نو در در معماری
– انرژی های نو در معماری
– سبک شناسی معماری
– معماری خیابانی
– تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
– گرافیک شهری
– مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
– معماری پایدار و ساختمانهای هوشمند
– معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
– نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه
– الگوهای معماری بومی
– معماری منظر
– بوم شناسی
– زیبایی شناسی در معماری
– و سایر ایده های نوین با معماری شهری
2. محیط زیست و توسعه پایدار
مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
فضای سبز و محیط زیست شهری
شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
مسائل محیط زیست کلان شهرها
اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
اکولوژی شهری و شهر سبز
شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه با محیط زیست
مکانیسم های توسعه پاک
اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری
مدیریت پسماند در شهرها
فاضلاب شهری و تصفیه
طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای مجیط زیستی آن
3. جغرافیا و توسعه پایدار
– سیستم اطلاعات جغرافیایی
– جغرافياي شهري
– جغرافياي روستايي
– جغرافياي انساني
– جغرافياي طبيعي
– جغرافياي پزشكي
– جغرافياي سياسي
– جغرافیای حمل و نقل
– جغرافیا و ژئوموفولوژی
– جغرفیا و كارتوگرافي
– جغرافیا و محیط زیست
– جغرافیا و منابع طبیعی
– جغرافیا و محیط زیست دریایی
– جغرافیا و آمایش سرزمین
– جغرافیا و مدیریت بحران
– جغرافیا و کاهش مخاطرات طبیعی
– جغرافیا و اقلیم شناسی
4. شهرسازی و توسعه پایدار
– برنامه‌ريزي شهري
– برنامه‌ريزي حمل و نقل
– برنامه‌ريزي اقتصادي و اجتماعي
– برنامه‌ريزي شبكه‌هاي زيرساختي
– برنامه‌ريزي محيط زيست
– طراحي شهري
– برنامه ریزی منطقه ای
– مدیریت شهری
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای نوروزی
امکان ارسال مقاله: بلی