کنفرانس ملی برق مجلسی
تاریخ شروع: دوشنبه 01 شهريور 1395
تاریخ پایان: سه شنبه 02 شهريور 1395
مکان: اصفهان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
گروه بندی: فنی مهندسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
تلفن تماس با دبیرخانه: 52472218 – 031
نمابر:
آدرس سایت: conf.iaumajlesi.ac.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
• الکترونیک، قدرت، کنترل و مخابرات
• مهندسی پزشکی
• مکاترونیک و رباتیک
• سیستم‌های هوشمند
• انرژی‌های تجدید پذیر
• اتوماسیون
• فوتونیک و مخابرات نوری
• اقتصاد مقاومتی در مهندسی برق
• سایر موضوعات مرتبط در مهندسی برق
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی