کارگاه عارضه سنجی ترافیکی
تاریخ شروع: سه شنبه 11 خرداد 1395
تاریخ پایان: سه شنبه 11 خرداد 1395
مکان: تهران – هتل آکادمی فوتبال
گروه بندی: فنی مهندسی
[دوره آموزشی]
برگزار کننده: انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
تلفن تماس با دبیرخانه: 88973384
نمابر: 89781549
آدرس سایت: www.irantransport.org
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
تعریف مطالعات عارضه سنجی ترافیکی
اهداف مطالعات عارضه سنجی ترافیکی
روش انجام مطالعات عارضه سنجی ترافیکی
بررسی نرم افزارهاي مورد استفاده
بررسی پروژه های واقعی عارضه سنجی
توضیحات تکمیلی: https://arshadsara.ir/wp-content/uploads/2016/05/areze-sanji.jpg
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای مهندس جمعه پور
امکان ارسال مقاله: خیر