همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران
تاریخ شروع: شنبه 20 شهريور 1395
تاریخ پایان: شنبه 20 شهريور 1395
مکان: تهران – به صورت الکترونیکی برگزار میگردد
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس
تلفن تماس با دبیرخانه: 19 – 36621318
نمابر: 89786524
آدرس سایت: dmci.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
فلسفه علم و روش های پژوهش در مدیریت آموزشی
ماهیت کارآفرینی در مدیریت آموزشی
تئوری های سازمان و مدیریت در آموزش
الزامات مدیریت آموزشی در سازمان
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی