همایش بین المللی حسابداری اقتصاد و بانکداری
تاریخ شروع: پنج شنبه 04 شهريور 1395
تاریخ پایان: پنج شنبه 04 شهريور 1395
مکان: تهران – به صورت الکترونیکی برگزار میگردد
گروه بندی: حسابداری
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس
تلفن تماس با دبیرخانه: 19 – 36621318
نمابر: 89786524
آدرس سایت: caei.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
پژوهش محوری حسابداری
آموزش توسعه حرفه‌ حسابداری و حسابرسی
اندیش‌پایه‌ها، مبانی فلسفی و نظری حسابداری
حسابداری، فرهنگ و توسعه دانش مالی
اقتصاد کاربردی بارویکرد ملی :
اقتصاد بازرگانی کاربردی
اقتصاد انرژی کاربردی
اقتصادسنجی کاربردی
اقتصاد پولی کاربردی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی