همایش بین المللی جامع مدیریت ایران
تاریخ شروع: پنج شنبه 15 مهر 1395
تاریخ پایان: پنج شنبه 15 مهر 1395
مکان: تهران – به صورت الکترونیکی برگزار میگردد
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس
تلفن تماس با دبیرخانه: 19 – 36621318
نمابر: 89786524
آدرس سایت: iumc.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
مدیریت مالی و سازمان های اقتصادی
مدیریت در شرایط تحریم اقتصادی
مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات:
مدیریت صنعتی و اجرایی
مدیریت بازاريابي و ارتباط با مشتريان
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی