همایش بین المللی حقوق ایران
تاریخ شروع: جمعه 03 دي 1395
تاریخ پایان: شنبه 04 دي 1395
مکان: تهران –
گروه بندی: حقوق
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس
تلفن تماس با دبیرخانه: 19 – 36621318
نمابر: 89786524
آدرس سایت: lawi.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
حقوق مدنی
حقوق اموال
حقوق تجارت
حقوق جزا
حقوق جزای اختصاصی
کیفرشناسی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی